Когнітивна психологія та психотерапія

Когнітивна психологія — розділ психології, що вивчає когнітивні, тобто пізнавальні процеси людської психіки.

Дослідження в цій царині зазвичай пов’язані з питаннями пам’яті, уваги, почуттів, подання інформації, логічного мислення, уяви, здатності до ухвалення рішень.

Багато положень когнітивної психології лежать в основі сучасної психолінгвістики. Висновки когнітивної психології широко використовуються в інших розділах психології, зокрема соціальній психології, психології особистості, психології освіти.

Саме завдяки пізнанню (когнітивним процесам) відбувається справжній психічний і духовний розвиток людини. І це не просто примноження кількості інформації в голові. Розвиток — це якісне розширення дискурсу, мови опису, що відбувається або під час якісного навчання більш розвиненими (інтелектуально й духовно) людьми, або під час творчого процесу, кульмінацією якого є прозріння (цілісне й глибинне розуміння). Що позбавляє людину причин неврозів, страждань та інших симптомів неусвідомленого психічного автоматизму.

Ви відчуваєте тривогу, страх, депресію, безнадію? Ви не можете налагодити гармонійні відносини з родиною, друзями, колегами? Ви стикаєтеся з труднощами через війну, переселення, втрату близьких? Якщо ви відповіли «так» на будь-яке з цих питань, то вам може бути корисна когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).

КПТ — це сучасний метод психотерапії, який допомагає людям змінити своє сприйняття себе, свого життя та свого оточення, а також свою поведінку у складних ситуаціях. КПТ базується на ідеї, що наші думки, почуття та дії взаємопов’язані та впливають одне на одне. Якщо ми маємо негативні або ірраціональні думки про себе або світ, то ми відчуваємо негативні емоції (тривогу, гнів, смуток тощо) та демонструємо негативну поведінку (уникання, агресію, залежність тощо). Це у свою чергу поглиблює наші негативні думки та емоції, створюючи зачарований коло.

КПТ допомагає розривати це коло шляхом ідентифікації та корекції негативних або спотворених думок, які лежать в основі наших проблем. КПТ також навчає людей новим способам поведінки, які сприяють позитивним змінам у їх житті. КПТ є практичною та структурованою формою психотерапії, яка фокусується на конкретних цілях та задачах клієнта. КПТ також є колаборативною терапією, яка ґрунтується на партнерському співробітництві між клієнтом та терапевтом.

КПТ є одним з найбільш досліджених та ефективних методів психотерапії для лікування ряду психологічних розладів та проблем.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) — це сучасний і ефективний метод психотерапії, який допомагає людям змінити своє сприйняття реальності, свої думки, почуття і поведінку, щоб подолати різні психологічні проблеми та покращити якість життя.

КПТ базується на наукових доказах та має багато переваг перед іншими видами психотерапії:

— Короткотривалість та ефективність. КПТ зазвичай триває від 6 до 20 сеансів, в залежності від складності проблеми та індивідуальних особливостей клієнта. Кожен сеанс має чітку структуру та конкретну мету.

— Спрямованість на майбутнє. КПТ не фокусується на минулому, а на тому, як змінити ситуацію в теперішньому та досягти бажаних результатів в майбутньому. КПТ навчає клієнта практичним навичкам та стратегіям, які він може застосовувати в реальному житті.

— Співпраця. КПТ ґрунтується на партнерських відносинах між клієнтом та терапевтом, які разом досліджують проблему, формулюють цілі, розробляють план дій та оцінюють прогрес. Клієнт є активним учасником процесу терапії, а не пасивним спостерігачем.

— Доказова база. КПТ є одним з найбільш досліджених методів психотерапії, який показав свою ефективність у лікуванні ряду психологічних розладів та проблем, таких як:

  1. фобії. КПТ допомагає клієнту розуміти причини свого страху, виявляти і переводити нереалістичні думки, що поглиблюють страх, та поступово звикати до об’єкта або ситуації, що викликають страх (експозицiя).
  2. Стрес. КПТ навчає клiента ефективно керувати стресом, використовуючи релаксацiйнi технiки, час-менеджмент, проблемно-орiентоване та емоцiйно-орiентоване справляння.
  3. Депресії. КПТ допомагає клієнту розпізнавати і змінювати негативні та автоматичні думки (когнiтивнi спотворення), що призводять до низької самооцiнки, вини, безнадiї та безсилля. КПТ також сприяє активацiї клiента, заохочуючи його до виконання приємних та значущих для нього дiяльностей (поведiнковий компонент).
  4. Тривожності. КПТ допомагає клієнту освiдомлювати та впливати на свою тривогу, виявляючи та переосмислюючи катастрофiчнi думки (що якщо …), вчитися справлятися з нестачею контролю та невизначенiстю (толерантнiсть до неясностi), а також знижувати симптоми тривоги за допомогою релаксацiї та експозицiї.
  5. Особистісних розладів. КПТ допомагає клієнту розвивати більш адаптивну та гнучку систему переконань про себе, інших та світ (схеми), а також формувати більш ефективні стратегії справляння з емоцiями та мiжособистiсними конфлiктами (асертивнiсть, навички спiлкування).

Записатися на сеанс: