Екзистенційна психотерапія / логотерапія за Віктором Франклом

Екзистенційна психотерапія є одним з напрямків психологічної допомоги, який базується на філософському розумінні людського існування та його сенсу. Цей напрямок був розроблений австрійським психіатром і неврологом Віктором Франклом, який пережив жахи нацистських концентраційних таборів і витримав втрату своєї родини (книга «Упертість духу. Скажи життю — так!»).

У своїх працях, зокрема у книзі «Людина в пошуках сенсу», він описав свою теорію і метод логотерапії, який допомагає людям знайти зміст в своєму житті, незалежно від обставин.

Логотерапія є одним з видів екзистенціальної психотерапії, яка включає в себе також інші підходи, такі як екзистенціально-аналітична психотерапія Людвіга Бінсвангера, екзистенціально-гуманістична психотерапія Ролло Мея та екзистенціально-феноменологічна психотерапія Ернесто Спинеллі. Усі ці підходи спираються на філософські ідеї екзистенціалізму, який виник у XIX-XX століттях на основі творчості Сьорена К’єркегора, Фрідрiха Нiцше, Мартiна Хайдеггера, Жан-Поля Сартра та інших. Екзистенцiалiзм акцентує увагу на свободi вибору людини, її вiдповiдальностi за свої дiї та їх наслiдки, а також на необхiдностi створювати собi сенс життя у свiтi, який не має об’єктивного сенсу.

Логотерапiя Вiктора Франкла базується на трьох основних постулатах:

  1. Воля до сенсу життя. Людина має природне прагнення до знаходження сенсу свого життя і реалiзацii свого потенцiалу. Сенс життя не є сталим або загальним, а залежить вiд конкретних обставин, можливостей та особистого вибору кожної людини. Сенс може бути знайдений у трьох рiзних сферах: у творчостi (робота, хоббi, мистецтво тощо), у любовi (стосунки з iншими людьми, спiвчуття, дарування себе) та у ставленнi до страждання (прийняття неминучого, перетворення негативного в позитивне, знаходження глибшого значення в болю).
  2. Свобода волi та вибору. Людина має свободу вибору свого ставлення до життя, своїх цiнностей, своїх дiй. Ця свобода не є абсолютною, а обмежена фактичними умовами життя, такими як бiологiчнi, психологiчнi, соцiальнi та духовнi фактори. Однак людина завжди має можливість вибрати свою реакцію на ці фактори, свою позицію щодо них, свою відповідальність за них. Свобода волі супроводжується відповідальністю за свої рішення та їх наслідки.
  3. Сенс життя. Людина має змогу знайти сенс у своєму житті, незалежно від того, наскільки воно складне або трагічне. Сенс життя не є даним або готовим, а є завданням, яке людина повинна виконати. Зміст життя не є статичним або постійним, а є динамічним і змінюється з часом і обставинами. Сенс життя не є загальним або універсальним, а є індивідуальним і унікальним для кожної людини. Зміст життя не є абстрактним або теоретичним, а є конкретним і практичним, пов’язаним з реальною дійсністю.

Метод логотерапії полягає в тому, що психотерапевт допомагає клієнту зрозуміти його ситуацію, освідомити його можливості та обмеження, виявити його потребу в сенсі життя та допомогти йому знайти цей сенс. Психотерапевт не нав’язує клієнту свого бачення сенсу життя, а лише сприяє його пошукам і розвитку. Психотерапевт також допомагає клієнту подолати різні перешкоди на шляху до сенсу життя, такі як екзистенціальна порожнеча (вiдчуття безцiльностi i беззмiстовностi життя), екзистенцiальна тривога (страх перед смертю, самотнiстю, вiльним вибором тощо), екзистенцiальна провина (почуття невиконання свого призначення i несповна реалiзацii свого потенцiалу) та екзистенцiальна фрустрацiя (незадоволення своїм життям, вiдчуття невiдповiдностi мiж своїми цiнностями та реальнiстю).

Для подолання цих перешкод, психотерапевт використовує різні методи, такі як:

  • Парадоксальна iнтенцiя. Це метод, який полягає в тому, що клієнт навмисно намагається досягти того, чого він боїться або уникає. Наприклад, якщо клієнт страждає від невротичного страху перед смертю, психотерапевт пропонує йому уявити, що він вже помер і спробувати жити з цим. Це допомагає зменшити напругу і тривогу, а також зрозуміти, що смерть не є кінцем, а частиною життя.
  • Дерефлексiя. Це метод, який полягає в тому, що клієнт перестає фокусуватися на своїх проблемах і починає звертати увагу на інші аспекти свого життя, які мають значення для нього. Наприклад, якщо клієнт страждає від безсоння, психотерапевт пропонує йому не думати про те, що він не може заснути, а зайнятися чимось цікавим або корисним перед сном. Це допомагає розслабитися і природно заснути.
  • Сократичний дiалог. Це метод, який полягає в тому, що психотерапевт задає клієнту різні запитання, які спонукають його до саморефлексii та самопiзнання. Наприклад, якщо клієнт страждає від депресii, психотерапевт може запитати його: «Що для вас є сенсом життя?», «Чого ви хочете досягти?», «Що вас радує?», «Що ви можете зробити для покращення свого стану?» тощо. Це допомагає клієнту усвідомити свої цілі, цінності, потреби та ресурси.

Ефективнiсть використання логотерапii та для якої проблематики застосовується.

Логотерапiя є ефективним методом психологiчноi допомоги для людей, якi стикаються з рiзними видами криз i труднощiв у своeму життi. Логотерапiя може допомогти людям, якi:

  • Переживають втрату близьких, розлучення, хворобу, травму, безробiття тощо.
  • Страждають вiд депресii, тривоги, фобiй, неврозiв, залежностей тощо.
  • Почуваються незадоволеними своїм життям, своєю роботою, своїми стосунками тощо.
  • Потребують знайти новий сенс у своєму життi, розвинути свiй потенцiал, зробити важливий вибiр тощо.

Логотерапiя допомагає людям знайти сенс у своєму життi, який дає їм силу, натхнення, мотивацiю та надiю. Логотерапiя також допомагає людям покращити своє самопочуття, самоповагу, самореалiзацiю та саморегуляцiю. Логотерапiя сприяє гармонiї мiж людиною та свiтом, мiж розумом та серцем, мiж свободою та вiдповiдальнiстю.