Психоаналітик Костянтин Юр’єв

мыслитель

Психологія — це радше мистецтво, ніж наука. Хоча весь період свого існування і розвитку вона прагнула стати наукою і наблизити свої методи до наукових. Але, гадаємо, ніколи нею не стане. Об’єкт дослідження (психіка і свідомість людини) має мінливу природу і володіє внутрішньою свободою волі і вибору. Тому неможливо поставити чистий слідчий експеримент і довести або спростувати гіпотезу з науковою достовірністю — вихідні дані постійно змінюються, а психіка навчається таких експериментів.

Тому сучасна психологія ще більш складна і багатогранна, ніж окремо взята наука. І як складна крос-наукова дисципліна (що перебуває в переплетенні безлічі наук: медицини, анатомії, біології, етології, хімії, філології, історії, філософії та соціології) складається з безлічі розділів, комплексне знання яких має бути у хорошого психолога (Київ). Успішному практикуючому психологу в Києві краще володіти безліччю методів та інструментів психології та психотерапії.

Психотерапія — спосіб розвитку душі й тіла

Психотерапія (грец. ψυχή — «дух», «душа», θεραπεία — «лікування», «ліки», «оздоровлення») — система знань і методів сприятливого впливу на психіку, а через неї й на весь організм. Має на увазі:

 • допомогу в позбавленні від проблем емоційного, інтелектуального, тілесного, сексуального та іншого особистого, а також соціального характеру (стосунки, комунікація, кар’єра, бізнес),
 • адаптацію психіки людини до актуальних умов і середовища,
 • розвиток психічних структур і перехід людини на вищий онтологічний рівень, зміна ідентичності та статусу.

Першочергове завдання, яке ставить перед собою професійний психолог (Центр Києва), — це входження в щирий емоційний та інтелектуальний контакт із клієнтом, щоб сформувати сприятливі умови для рефлексії та пошуку запитань, завдань і можливих рішень найбільшого дискомфорту, який відчуває клієнт у житті, тут і зараз.

Київський психолог Костянтин Юр’єв практикує такі різновиди терапії:

 1. Когнітивно-поведінкова (КПТ або CBT англ.)
 2. Тілесно-орієнтована
 3. Екзистенціальна
 4. Гештальт-терапія
 5. Психоаналіз
 6. Емоційно-образна терапія
 7. Системна сімейна терапія
 8. Транзакційний аналіз.

консультация

З такого широкого арсеналу технік психолог (Київ центр) обирає ті, що найбільше підходять у кожній конкретній ситуації, виходячи з проблематики, мотиваційної побудови та особистості клієнта.

Щоб робота з психологом була найефективнішою, необхідно якомога чіткіше визначити завдання, відчути, чого саме хоче клієнт, які проблеми і труднощі йому хотілося б усунути, які якості та навички розвинути. І найчастіше це не настільки банальне і зрозуміле завдання, як здається на перший погляд. Адже на шляху пошуку своїх істинних бажань існує безліч перешкод, наприклад, таких, як: захисні механізми психіки, блоки й комплекси, різні соціальні та релігійні норми й правила, чужі думки й цінності, невротичні бажання, недодуманість, недобудованість і суперечливість свого світогляду. Останнє і визначає форму реагування, ролі та сценарії, і як наслідок — вибір типових варіантів поведінки клієнтом у різних життєвих ситуаціях.

Направления

Стрижневою частиною психотерапії київського психолога Костянтина Юр’єва є когнітивний і гуманістичний підхід — пізнання глибинних причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей функціонування психіки, а також цінність духовного розвитку і щасливе, повноцінне життя людини.

На послуги, які надає професійний психолог (Київ) ціни цілком помірні, нижчі за ринкові. Адже основною мотивацією для діяльності справжнього психолога є не гроші, а життєве покликання і бажання розвиватися, зростати професійно і духовно, допомагати розвиватися людям.

Психоаналіз — діагностика та інтерпретація несвідомого впливу

психоаналитик Киев

Психіка людини влаштована досить складно, безліч процесів відбувається без участі її волі та розуміння. Як казав великий Іммануїл Кант: «Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом — зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас».

Дієвим способом виявлення глибинних причин психічного дискомфорту та розладів є психоаналіз. Цей напрям був заснований геніальним неврологом Зигмундом Фрейдом. Психоаналіз — це базовий і початковий напрям у психології, тому психоаналітик (Київ) просто зобов’язаний уміти діагностувати базові несвідомі ірраціональні потяги людини та виявляти ситуації й людей, які в них беруть участь.

Мета психоаналізу — визначення прихованих мотивів і механізмів, які створюють конфлікт у психічних структурах людини, з метою подальшого позбавлення від таких конфліктів, їхнього вирішення. Для виявлення таких неусвідомлених (пригнічених, витіснених, заблокованих) мотивів і бажань застосовують аналіз минулого людини (зокрема, дитинства та отроцтва), її фантазій, вільних асоціацій і сновидінь.

На цій підставі психоаналітик (Київ центр) робить висновки про підсвідомі конфлікти між бажаннями і діями людини, які призвели до появи неврозів (подвійності). Ефективність психоаналізу полягає і в тому, що усвідомлення раніше прихованих мотивів допомагає звільнитися від їхнього впливу і почати керувати ними. «Так, де було ВОНО (It), має стати Я (I am)». Таким, за словами 3. Фрейда, одне з основних завдань психоаналізу. Стародавні індуси говорили про це ж: «Карма страждання згорає у вогні усвідомлення».

Будь-яка психоаналітична терапія покликана збагатити людське Я з його власних глибин. Хороший психоаналітик прагне надати Я пацієнта раніше недоступну йому енергію, яку його Я непродуктивно витрачало на підтримання витіснень та інших захисних механізмів психіки, а також енергію, яка вже є заблокованою в несвідомому. 3. Фрейд вважав, що ефективність терапії багато в чому залежить від бажання клієнта змінитися і від того, наскільки міцно і глибоко вкорінені опори до зміни свого Я.

happy-family-silhouette

Виявити свідомі й несвідомі проблеми, що стали перепоною до набуття душевної рівноваги та гармонії, допоможе Костянтин Юр’єв — досвідчений психолог (Київ), ціна на послуги якого вельми помірна, порівняно з його рівнем професіоналізму та кваліфікації.

Важлива частина роботи психолога — постійне професійне вдосконалення і духовний розвиток. Тому хороший психолог (Київ) зобов’язаний працювати над собою безперервно: і на роботі, і в житті. Психолог — це покликання, спосіб бачення світу, особливості світогляду.

Проходження курсів, тренінгів та участь у семінарах дає змогу розвиватися і напрацьовувати потрібні психологічні навички. Під час вибору психолога, питання «скільки коштує психолог», далеко не першочергове. Набагато важливішим є професіоналізм психолога, наявність достатнього практичного досвіду і якісної освіти, ну і хороша репутація психолога, відгуки про нього.

Записатися на сеанс:


  Профессиональная психологическая помощь, терапия и консультация.

  Профессионализм

  Более 10 лет опыта. Два высших образования. Тысячи часов терапии и тренингов. Качество и ответственность

  Конфиденциальность

  Личные данные, контакты и любая другая информация о посетителях остается скрытой и конфиденциальной

  Индивидуальность

  Индивидуальный подход, персональная адаптация, взвешенная и точная методология

  Психологическая помощь здоровым людям

  Блог и статьи

  О психологии и психотерапии — мысли и советы киевского психолога на актуальные темы личностного развития, социальной реализации, профессионального роста, семейных и парных отношений