Конфліктологія

Конфліктологія — дисципліна, що вивчає закономірності зародження, виникнення, розвитку, розв’язання і завершення конфліктів будь-якого рівня.

Розв’язання певного кола проблем, що спричинили зародження конфлікту, може сприяти подоланню тих труднощів, які вже окреслилися у зв’язку з визначенням сутності конфлікту, об’єкта і предмета конфліктології.

Суб’єктом конфліктної взаємодії може бути або окрема людина, або люди і групи людей.

Під соціальним конфліктом розуміють найгостріший спосіб розвитку і завершення значущих суперечностей, що виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає у протидії суб’єктів конфлікту та супроводжується їхніми неґативними емоціями стосовно один одного. Якщо суб’єкти соціального конфлікту протидіють, але не переживають при цьому неґативних емоцій (наприклад, у процесі дискусії, спортивного єдиноборства), або, навпаки, переживають неґативні емоції, але ззовні не виявляють їх, не протидіють один одному, то такі ситуації є передконфліктними.

Протидія суб’єктів конфлікту може розгортатися у трьох сферах: спілкуванні, поведінці, діяльності.

Протидія полягає у спілкуванні або діях з метою висловлення незгоди з опонентом, блокування його активності або завдання йому матеріальної (моральної) шкоди.

Під внутрішньоособистісним конфліктом розуміють виражене негативне переживання, спричинене тривалою боротьбою структур внутрішнього світу особистості, що відображає суперечливі зв’язки із соціальним середовищем і затримує ухвалення рішення.

Конфлікти — невичерпний об’єкт пізнання, про який не можна дізнатися абсолютно все. Тому предметом конфліктології є ті закономірності, сторони, характеристики конфліктів, які ми в змозі досліджувати на даному етапі свого розвитку.

Записатися на сеанс: