Депресія: що це, як її впізнати і як з нею боротися

Депресія — це поширена психічна хвороба, яка впливає на настрій, думки, почуття і поведінку людини. Депресія може мати різні причини, такі як стрес, травма, генетичне успадкування, хвороби, ліки, зловживання алкоголем або наркотиками тощо. Депресія може бути також пов’язана з певними життєвими обставинами, наприклад, втратою близької людини, розлученням, безробіттям, конфліктами у сім’ї або на роботі тощо.

Депресія може мати різну тяжкість і тривалість. Вона може бути легкою, помірною або тяжкою. Може тривати кілька тижнів, місяців або років. Бути епізодичною (спалахувати періодично) або хронічною (постійно присутньою). Може бути одноразовою (виникати один раз у житті) або рецидивною (повторюватися кілька разів).

Депресія може мати різновиди, залежно від симптоматики й особливостей перебігу. Наприклад:

 • Депресивний розлад — це найбільш загальний тип депресії, який характеризується поступовим зниженням настрою, втратою інтересу до життя, зниженням енергетичного ресурсу і самооцінки, поганим сном та апетитом, складнощами у концентрації й прийнятті рішень тощо.
 • Біполярний афективний розлад — це тип депресії, який супроводжується чергуванням фаз депресивного та маніакального настрою. Маніакальна фаза — це стан патологічно підвищеного настрою, енергійності та активності людини, який може бути супроводжений нереалістичним оптимізмом, грандіозністю ідей та поведінки, порушенням критичності й самоконтролю тощо.
 • Психотична депресія — це тип депресії, який супроводжується галюцинаціями або маячнею (брєд). Галюцинації — це сприйняття об’єктів або явищ, яких насправді немає. Брєд — це неадекватні переконання, які не відповідають реальності і не піддаються корекції.
 • Сезонний афективний розлад — це тип депресiї, який пов’язаний з порушенням бiоритмiв людини через змiну сезонiв. Зазвичай, депресивнi симптоми виникають у осiнньо-зимовий перiод, коли скорочується тривалiсть свiтлового дня і знижується iнтенсивнiсть сонячного свiтла, виникає дефіцит світла та серотоніну й мелатоніну, що виробляється з попереднього.
 • Перинатальна депресiя — це тип депресiї, який виникає у жiнок пiд час вагiтностi або пiсля пологiв. Перинатальна депресiя може бути спричинена гормональними змiнами, стресом, тривогою, втомою, конфлiктами у сiм’ї або з партнером, невпевненістю у собі або у своїх материнських здібностях тощо. Або навіть — банальним дефіцитом сну та перевтомою через нагляд за немовлям, часті пробудження вночі для кормління дитини.

Депресія може мати серйозні наслідки для фізичного і психологічного здоров’я людини. Депресія може погіршувати перебіг і прогноз інших хвороб, таких як серцево-судинні, ендокринні, неврологічні тощо. Вона може призводити до соціальної ізоляції, втрати роботи, розладу сімейних і особистих стосунків, зниження якості життя. Вона може бути також фактором ризику для самогубства.

Як виявити депресію?

Тому дуже важливо вчасно виявити і лікувати депресію. Як же це зробити?

Для того, щоб впізнати депресію, потрібно звернути увагу на наступні ознаки:

 • Зниження настрою. Людина постійно сумна, пригнічена, безрадісна, винна або безпорадна. Вона не радується життю, не цікавиться навколишньою дійсністю, не має планів і мети.
 • Втрата інтересу до раніше приємних або значущих справ. Людина не отримує задоволення від своїх хоббі, захоплень, роботи або навчання. Вона стає байдужою до своїх обов’язків і досягнень.
 • Зниження енергетичного ресурсу. Людина постійно втомлюється, не має сил і бажання щось робити. 
 • Ледарство і апатія. Людина не хоче виходити з ліжка, з дому, займатися фізичною активністю або спілкуватися з іншими людьми. Вона стає безініціативною, пасивною, безвольною.
 • Порушення сну і апетиту. Людина може мати складнощі з засипанням, пробуджуватися рано або посеред ночі, не висипатися, мати кошмари. Або навпаки, може спати багато і не хотіти прокидатися. Людина може також втратити апетит і схуднути або переїдати і набрати вагу.
 • Порушення мислення і пам’яті. Людина може мати труднощі з концентрацією уваги, запам’ятовуванням інформації, прийняттям рішень, логічним мисленням. Вона може мати негативну самооцінку, песимістичне бачення майбутнього, дисторсії сприйняття реальності.
 • Порушення емоційної сфери. Людина може мати низьку толерантність до стресу, посилений страх, тривогу, гнів, роздратування, почуття вини, сорому, самознищення. Вона може також мати суїцидальні думки або спроби.

Якщо ви помітили у себе або у своїх близьких більшу частину цих ознак, які тривають протягом двох тижнів або більше, то це може свідчити про наявність депресивного розладу. У такому випадку необхідно звернутися до фахівця — до психіатра, психолога або психотерапевта — для проведення детальної дiагностики та визначення оптимального плану лiкування.

Як лiкувати депресiю?

Лiкування депресiї може бути медикаментозним, психотерапевтичним або комбiнованим.

Медикаментозне лiкування депресiї полягає у призначеннi спецiальних препаратiв — антидепресантiв — якi впливають на рiвень нейромедiаторiв у мозку — серотонiну, норадреналiну i допамiну — якi вiдповiдають за настрiй та емоцii людини.

Антидепресанти можуть бути рiзних груп i поколiнь й мають рiзний спектр дii та побiчних ефектiв. Тому їх призначає тiльки лiкар-психiатр пiсля оцiнки стану пацiєнта й врахування всiх контрпоказань i можливих ускладнень.

Сучасні антидепресанти не мають ефекту звикання i не викликають залежностi, але їх потрiбно приймати регулярно i дотримуватися рекомендацiй лiкаря щодо дозування й тривалостi курсу лiкування.

Психотерапевтичне лiкування депресiї полягає у проведеннi регулярних сеансiв з психологом або психотерапевтом, якi допомагають пацiєнту зрозумiти причини й механiзми свого стану, змiнювати негативнi думки i почуття, формувати позитивне ставлення до себе i свого життя, розвивати навички ефективного керування стресом, вдосконалювати свої соцiальнi й комунiкативнi здiбностi тощо. Психотерапевти можуть застосовувати різні методи та напрямки психотерапії, але найбільш доведеною та ефективною у лікуванні депресії є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ або CBT англійською).

КПТ — це сучасний напрям психотерапії, який базується на ідеї, що наші думки впливають на наші почуття і поведінку. КПТ допомагає людині ідентифікувати й перевірити свої негативні та нереалістичні думки, які підтримують депресивний стан, і замінити їх на більш адекватні й оптимістичні. КПТ також допомагає людям встановити і досягати конкретних цілей, збільшити свою активність та задоволення від життя, подолати свої страхи й уникання, виробити корисні навички самодопомоги та профілактики рецидиву.

КПТ може проводитися як індивідуально, так і груповим чином. КПТ може бути також доступною онлайн. КПТ зазвичай триває від 8 до 20 сеансів по 45-60 хвилин кожен. КПТ вимагає активної участі пацієнта не тільки на сеансах, але й між ними, коли потрібно виконувати домашнє завдання та самостійно застосовувати набуті навички.

Комбіноване лікування депресії полягає у поєднанні медикаментозного і психотерапевтичного підходів. Такий варіант лікування може бути більш ефективним, ніж окреме застосування кожного з них, особливо у випадках тяжкої або хронічної депресії. Комбіноване лікування дозволяє одночасно впливати на біологічні та психологічні фактори, які призводять до депресивного стану, і забезпечує більш стабільний та тривалий ефект.

Як попередити депресiю?

Для того, щоб попередити депресiю або зменшити ризик її розвитку або повторення, потрiбно дотримуватися наступних порад:

 • Пiклуватися про своє фiзичне здоров’я. Регулярно займатися фiзичною активнiстю, яка покращує настрiй i самопочуття, сприяє виробленню ендорфiнiв й зниженню стресу. Збалансовано харчуватися, уникати переїдання або голодування, обмежити вживання алкоголю, кави, цукру i жирних продуктiв. Достатньо спати, дотримуватися режиму сну i бадьрості, не працювати або не дивитися телевiзор та гаджети перед сном.
 • Пiклуватися про своє психічне здоров’я. Розвивати позитивне мислення, оптимiзм i вдячнiсть. Вчитися керувати стресом та реакціями на нього, використовуючи релаксацiйнi технiки, дихальнi вправи, медитацiю тощо. Вчитися вирiшувати проблеми й конфлiкти, не уникати їх або не переносити на потiм. Вчитися ставити собi реалiстичнi цiлi i досягати їх, не перевантажуючи себе або не занижуючи свої можливостi. Вчитися приймати себе i своє життя такими, якими вони є, не порiвнюючи себе з iншими або не намагаючись вiдповiдати чужим очiкуванням.
 • Пiдтримувати комунікацію, своє соцiальне оточення. Не iзолюватися вiд iнших людей, а навпаки шукати i знаходити спiльноту i пiдтримку серед родини, друзiв, колег, однодумцiв. Спiлкуватися з iншими людьми, дiлитися своїми думками i почуттями, просити i надавати допомогу, виявляти iнтерес i спiвчуття. Брати участь у рiзних заходах, групах, проектах, якi дозволяють розширити своє соцiальне коло, знайти нових друзiв або партнерiв, отримати новий досвiд та навички.
 • Займатися саморозвитком й самореалізацією. Знаходити i робити те, що приносить вам задоволення, радiсть та в чому ви відчуваєте сенс життя. Розвивати свої таланти i захоплення, вчитися чомусь новому, вдосконалювати свої знання i умiння. Давати собi час та простiр для творчостi, хоббi, розваг. Виявляти свою iндивiдуальнiсть, унiкальнiсть та самобутнiсть.

Депресія — це серйозна хвороба, яка потребує уваги і лікування. Але депресія — це не вирок назавжди. Депресію можна подолати і жити повноцінним й щасливим життям. Головне — не зневажати свої симптоми, не соромитися свого стану і не боятися звертатися по допомогу. Якщо ви страждаєте від депресії або підозрюєте її наявність у себе або у своїх близьких — не зволікайте і зверніться до фахівця. Якщо ви хочете отримати більше інформації про депресію або пройти тест на депресію — ви можете відвідати мій сайт https://www.iuriev.com/category/sect-blog/ або зареєструватися на психологічний сеанс очно в Києві чи онлайн.

Я — психолог Костянтин Юр’єв — готовий допомогти вам подолати депресію і повернути радість повноцінного життя.